Konkurs na staż urzędniczy w SO w Białymstoku - Nr K-1012-17/20

  • Drukuj

W dniu 15 października 2020 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-17/20 (1 etat).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 28 paxdziernika 2020 r. (środa).
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

W dniu 9 listopada 2020 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku, w związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-Cov-2, mając na uwadze bezpieczeństwo kandydatów i pracowników, do odwołania zawiesiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-17/20.

Informacja o kontynuacji konkursu oraz terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu (praktycznego sprawdzianu umiejętności) zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku, co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Poniżej informacja Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 9 listopada 2020 r