Informacja dla osób zainteresowanych objęciem funkcji biegłego sądowego

  • Drukuj

Uprzejmie informuję, iż w związku z rosnącą ilością spraw, w których zachodzi potrzeba powoływania biegłych sądowych – specjalistów z zakresu nauk medycznych chcielibyśmy podjąć współpracę z lekarzami następujących specjalizacji: geriatrii, ortopedii, hematologii, kardiologii, medycyny sądowej, neurologii, neurologii dziecięcej, traumatologii, okulistyki, okulistyki dziecięcej, kardiologii dziecięcej, stomatologii, chirurgii szczękowej, urologii, anestezjologii, angiologii, audiologii, chirurgii plastycznej, pediatrii, neonatologii, seksuologii, radiologii i diagnostyki obrazowej, proktologii, genetyki, laryngologii, foniatrii, otolaryngologii, ginekologii, reumatologii, pulmonologii, alergologii, dermatologii, nefrologii, neurochirurgii, gastrologii, endokrynologii, diabetologii, rehabilitacji, psychiatrii, psychiatrii dziecięcej, urologii dziecięcej, ortopedii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, onkologii, medycyny pracy, chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, oraz specjalistami z zakresu: toksykologii i optometrii.

Poszukujemy ponadto specjalistów z innych dziedzin, w szczególności z zakresu: psychologii; psychologii dziecięcej; budownictwa ze specjalnością oceny projektu, oceny betonu, posadzkarstwa, budownictwa drogowego, budownictwa i kosztorysowania; hydrologii; księgowości, księgowości ze specjalnością wyceny przedsiębiorstw, technologii drewna, parkieciarstwa, meblarstwa, folii drukarskich, zabezpieczenia przeciwpożarowego, elektroniki – wyceny sprzętu elektronicznego, nagłośnieniowego, oświetleniowego, urządzeń sanitarnych, wypadków drogowych, leśnictwa, pomiaru prędkości pojazdów za pomocą technologii radarowych, laserowych, prędkościomierzy kontrolnych odcinkowego pomiaru prędkości i innymi metodami.

Osoby chętne do objęcia funkcji biegłego sądowego oraz spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U.2005.15.133), w tym:

  1. korzystające z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. mające ukończone 25 lat życia,
  3. posiadające teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej dziedzinie,
  4. dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
  5. które wyrażą zgodę na ustanowienie biegłym

mogą składać wnioski do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok.

Bliższe informacje o wymaganych dokumentach znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku, bądź pod numerem telefonu 85-74-59-245.