Odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta Hajnówka w sprawie zakazania zorganizowania zgromadzenia w dniu 23.02.19 r.

  • Drukuj

Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny zawiadamia, iż 15 lutego 2019 r. do tutejszego Wydziału wpłynęło odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 lutego 2019 roku znak PG.5310.1.2019 w sprawie zakazania zorganizowania zgromadzenia w dniu 23 lutego 2019 roku.