Wyrok w sprawie oszustw na obywatelach Białorusi podczas wymiany walut

  • Drukuj

Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zakończyła się sprawa o sygn. III K 79/17 dotycząca oszustw na obywatelach Białorusi podczas wymiany walut. W dniu 16 stycznia 2017r. zapadł w tej sprawie wyrok skazujący wobec dwóch oskarżonych Zbigniewa H. i Wiesława B. oskarżonych o czyny z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i inne.

Sąd uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im czynów. Wobec dwóch oskarżonych doszło do przypisania im dwóch przestępstw polegających na tym, że:

  1. w dniu 30 lipca 2015r. w Białymstoku działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowali doprowadzić pokrzywdzonego V.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 74.400 zł w ten sposób, że w trakcie prowadzonej przez jednego z oskarżonych transakcji wymiany 300 milionów rubli białoruskich na Euro z pokrzywdzonym wprowadził go w błąd, co do wartości przekazanych mu pieniędzy deklarowanych jako 20.000 Euro, albowiem zamienił Euro na wcześniej przygotowane, pocięte kartki papieru, zaś w drugi oskarżonych w tym czasie obserwował teren w rejonie transakcji, zapewniał ochronę i w razie konieczności możliwość odpowiedniej pomocy oraz interwencji, lecz z uwagi na postawę pokrzywdzonego, zamierzonego celu nie osiągnęli
  2. w dniu 16 września 2015r. w Ostrowi Mazowieckiej, działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili Y. P. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem znacznej wartości w kwocie 394.380,66 złotych w ten sposób, że w trakcie wymiany pieniędzy w kwocie 1 miliard 900 milionów rubli białoruskich na Euro wprowadził go w błąd, co do wartości przekazanych mu pieniędzy deklarowanych jako 100 tysięcy Euro, albowiem zamienił Euro na wcześniej przygotowane pocięte kartki papieru, zaś drugi oskarżony w tym czasie obserwował teren w rejonie transakcji, zapewniał ochronę i w razie konieczności możliwość odpowiedniej pomocy oraz interwencji.

Dodatkowo Sąd uznał jednego z oskarżonych za winnego tego, że:

  1. w dniu 30 października 2014r. w Białymstoku, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Y.M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 47.866,60 złotych w ten sposób, że w trakcie wymiany pieniędzy w kwocie 317 milionów rubli białoruskich na Euro wprowadził go w błąd, co do wartości przekazanych mu pieniędzy deklarowanych jako 25 tysięcy Euro, albowiem zamienił Euro na wcześniej przygotowane pocięte kartki papieru,

W przypadku obu oskarżonych Sąd uznał, iż działali oni w warunkach powrotu do przestępstwa tzw. recydywy specjalnej z art. 64 § 1 kk.

Za tak przypisane czyny Sąd orzekł wobec obu oskarżonych kary jednostkowe pozbawienia wolności w wymiarze od 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności do 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności i kary grzywny od 80 do 150 stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej za równoważną kwocie 100 złotych. Sąd orzekł wobec oskarżonych kary łączne w następującym wymiarze:

  • wobec Zbigniewa H. w wymiarze 6 (sześciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej za równoważną kwocie 100 (stu) złotych;
  • wobec Wiesława B. w wymiarze 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 120 stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej za równoważną kwocie 100 (stu) złotych.

Dodatkowo, na wniosek pokrzywdzonych, Sąd zobowiązał oskarżonych do naprawienia szkody w całości. Wyrok nie jest prawomocny.