Szkolenie seminaryjne dla aplikantów referendarskich

  • Drukuj

Uprzejmie informuję , iż Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości organizuje w dniach 26 - 30 stycznia 2009 r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie centralne szkolenie seminaryjne dla aplikantów referendarskich.

W szkoleniu tym mogą wziąć udział osoby zamierzające przystąpić do egzaminu referendarskiego w listopadzie 2009 r. , zwłaszcza byli aplikanci sądowi , którzy nie zdali egzaminu sędziowskiego. Osoby te zobowiązane będą do pokrycia kosztów pobytu w ośrodku (ok. 130 zł za dobę).

Wobec powyższego osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Białymstoku p. 123 w terminie do dnia 14 stycznia 2009 r.