ZAWIADOMIENIE O PIERWSZYM TERMINIE ROZPRAWY GŁÓWNEJ W SPRAWIE O SYGN. III K 62/20

Sąd Okręgowy w Białymstoku III Wydział Karny ul. Skłodowskiej – Curie 1, 15-950 Białystok zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych ze sprawy III K 62/20

 prowadzonej przed tutejszym sądem, zaś w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą Regionalną w Białymstoku pod sygnaturą  RP I Ds. 39.16, iż w dniu 9 października 2020r. godz. 09:30 w sali numer XIII odbędzie się I termin rozprawy głównej przeciwko oskarżonym Jackowi S., Leszkowi M. oraz Maciejowi P. oskarżonym o:

-  nadużycie przysługujących im uprawnień i wyrządzenie Czyścioch sp. z o.o. oraz jej wierzycielom szkody majątkowej oraz udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli Czyścioch sp. z o.o., w związku z pełnieniem funkcji zarządczych w spółce, tj. o czyn z art. 296 § 3 k.k. w zb. z art. 300 § 3 k.k. w zw. z art. 308 k.k. w zw. z art. 21 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,
- zaniechanie podjęcia działań zmierzających do złożenia przez zarząd spółki Czyścioch sp. z o.o. w przewidzianym przepisami ustawy terminie wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki oraz umożliwienie spłacania wybranych wierzycieli, tj. o czyn z art. 586 k.s.h. w zb. z art. 302 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.