Komunikat Wiceprezes Sądu Okręgowego z dnia 12 marca 2020

  • Drukuj

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-CoV-2 oraz z koniecznością zapewnienia realizacji pracy sądu w zakresie rozpoznawania spraw najistotniejszych z punktu widzenia podstawowych praw i wolności obywatelskich i wymiaru sprawiedliwości, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Białymstoku zarządzeniem z 12 marca 2020 roku polecił odwołanie w Sądzie Okręgowym w Białymstoku wszystkich spraw wyznaczonych w dniach od 13 do 31 marca 2020 roku, z udziałem stron, za wyjątkiem spraw najpilniejszych oraz spraw rozpoznawanych na posiedzeniach niejawnych (bez udziału stron i pozostałych osób wezwanych).

Informacje o nowym terminie poszczególnych spraw będą przekazywane pocztą bądź w drodze elektronicznej.

Bliższe informacje o sprawach odwołanych i sprawach, które odbędą się w pierwotnie wyznaczonym terminie można uzyskać telefonicznie lub pod adresem e-mailowym poszczególnych wydziałów Sądu Okręgowego w Białymstoku.