Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 21-28 lutego 2020 roku

  • Drukuj

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to idea, która powstała w 2000 roku, a jej celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Sądy okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku włączając się w powyższe przedsięwzięcie zorganizowały dyżury, podczas których osoby pokrzywdzone na skutek przestępstw mogą uzyskać bezpłatne porady prawne. Informacje dotyczące pełnionych dyżurów w poszczególnych sądach:

Sąd Rejonowy w Białymstoku 
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Sąd Rejonowy w Sokółce

Na terenie województwa podlaskiego funkcjonują organizacje, które świadczą pomoc materialną
i niematerialną, sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej