Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie zakazania organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 20 lipca 2019 r

  • Drukuj

Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny zawiadamia, iż 16 lipca 2019 r. o godz. 14.25 do tutejszego Wydziału wpłynęło odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 lipca 2019 roku znak BZK-VI.5310.64.2019 w sprawie zakazania organizacji zgromadzenia planowanego na dzień 20 lipca 2019 r.