Wykaz sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku

 • Drukuj

Referat Wizytacyjny

 1. Jolanta Korwin-Piotrowska - Prezes SO (SSR w Białymstoku del. do SO w Białymstoku od 01.09.2017 r. do 28.02.2018 r.)
 2. Elżbieta Siergiej – Wizytator ds. Rodzinnych i Nieletnich
 3. Jolanta Fedorowicz – Wizytator ds. Cywilnych
 4. Ilona Agata Simonowicz – Wizytator ds. Karnych (del. do SA w Białymstoku od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. - w połowie wymiaru czasu pracy)
 5. Mirosław Józef Trzaska – Wizytator ds. Egzekucyjnych i Wieczystoksięgowych
 6. Sławomir Wołosik – Wizytator ds. Karnych

I Wydział Cywilny

 1. Mirosław Kazimierz Konieczka – Wiceprezes SO – Przewodniczący Wydziału
 2. Małgorzata Danuta Korol – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Bożena Murawska-Kołota (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości)
 4. Bogusława Zieleniewska-Masłowska
 5. Elżbieta Małgorzata Kudrycka-Jarosz
 6. Joanna Dorota Toczydłowska – Koordynator ds. mediacji, Pełnomocnik ds. wdrożeń systemów informatycznych
 7. Krzysztof Marek Kruk
 8. Karolina Szerel

II Wydział Cywilny Odwoławczy

 1. Renata Anna Tabor – Przewodnicząca Wydziału
 2. Barbara Puchalska – Zastępca Przewodniczącej Wydziału
 3. Bogdan Ryszard Łaszkiewicz
 4. Urszula Grażyna Wynimko
 5. Grażyna Wołosowicz (del. do SA w Białymstoku od 01.11.2017 r. do 30.04.2018 r.)
 6. Bożena Sztomber
 7. Jolanta Klimowicz-Popławska
 8. Piotr Kozłowski (SSR w Białymstoku del. do SO w Białymstoku)

III Wydział Karny

 1. Marzenna Jolanta Roleder – Przewodnicząca Wydziału
 2. Izabela Marzanna Komarzewska – Zastępca Przewodniczącej Wydziału
 3. Beata Brysiewicz
 4. Anna Wiesława Hordyńska
 5. Szczęsny Tomasz Szymański
 6. Wiesław Żywolewski – Rzecznik Prasowy
 7. Mariusz Tomasz Kurowski
 8. Sławomir Cilulko

IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

 1. Mariusz Andrzej Pankowiec – Przewodniczący Wydziału
 2. Marek Zaniewski – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Grażyna Urszula Zawadzka-Lotko

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 1. Elżbieta Rosłoń – Przewodnicząca Wydziału, Kierownik Szkolenia
 2. Elżbieta Krupińska – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Stanisław Stankiewicz
 4. Wiesława Kruczkowska
 5. Marzanna Rogowska
 6. Jarosław Włodzimierz Pawlik

VII Wydział Gospodarczy

 1. Katarzyna Topczewska – Przewodnicząca Wydziału
 2. Julita Jadwiga Uryga – Zastępca Przewodniczącej Wydziału
 3. Leszek Ciulkin
 4. Karol Jaszkowski (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości)
 5. Maciej Andrzej Głos
 6. Jacek Malinowski
 7. Alicja Iwona Dubij
 8. Beata Gnatowska (SSR w Białymstoku del. do SO w Białymstoku)

VIII Wydział Karny Odwoławczy

 1. Marek Wasiluk – Wiceprezes, Przewodniczący Wydziału
 2. Marzanna Chojnowska – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Irena Rybska (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości)
 4. Przemysław Grzegorz Wasilewski 
 5. Dariusz Orłowski
 6. Dorota Niewińska
 7. Krzysztof Kamiński
 8. Wiesław Józef Oksiuta – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
 9. Dariusz Sławomir Niezabitowski
 10. Dariusz Gąsowski
 11. Ryszard Andrzej Milewski