Kierownik Szkolenia

Kierownik Szkolenia – SSO Elżbieta Rosłoń

Telefon: 85 7459 397
Pokój: B215

Do zakresu działania Kierownika szkolenia należy koordynowanie działalności szkoleniowej w okręgu.