Funkcje

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego – SSO Wiesław Józef Oksiuta

Telefon: 85 7459 231
Pokój: B214

Do zakresu działania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego należy:

  1. prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz wszczynanie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów sądów rejonowych z obszaru właściwości okręgu,
  2. występowanie przed sądami dyscyplinarnymi, do których został złożony wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej.

Kierownik Szkolenia

Kierownik Szkolenia – SSO Elżbieta Rosłoń

Telefon: 85 7459 397
Pokój: B215

Do zakresu działania Kierownika szkolenia należy koordynowanie działalności szkoleniowej w okręgu. 

Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku

Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku – SSR w Białymstoku Agnieszka Dąbrowska

Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku

Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku – SSR w Białymstoku Piotr Markowski