Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-4/16/G

Przedmiot postępowania:

  • Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2016-12-05 godz. 10:00
  • 2016-12-06 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2016-12-05 godz. 10:15
  • 2016-12-06 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony fizycznej obiektów (osób i mienia) Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 wraz z przyległym do nich terenem zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
  2. Warunki dotyczace wykonania przedmiotu zamówienia zostały okreslone w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne: Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy realizować przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie wczesniej niż od 01.01.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Zawarcie umowy