Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-3/16/G

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • rrrr-mm-dd godz. GG:MM

Termin otwarcia ofert:

  • rrrr-mm-dd godz. GG:MM

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie ustawy Prawo energetyczne do obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy realizować po pozytywnym przeprowadzenieu procesu zmiany dostawcy i z dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy dostawy energii elektrycznej, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2017 r. i bedzie trwała do dnia 31.12.2017 r.

Wynik postępowania

Zawarcie umowy