Wykonanie stalowej konstrukcji uzupełniającej, umożliwiającej prawidłowy montaż ścianki przesuwnej, sufitu podwieszanego, urządzeń multimedialnych i klimatyzatorów w Sali konferencyjnej rozbudowywanego segmentu C Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-1/16/OI

Przedmiot postępowania:

Wykonanie stalowej konstrukcji uzupełniającej, umożliwiającej prawidłowy montaż ścianki przesuwnej, sufitu podwieszanego, urządzeń multimedialnych i klimatyzatorów w Sali konferencyjnej rozbudowywanego segmentu C Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Opis postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Wykonanie stalowej konstrukcji uzupełniającej, umożliwiającej prawidłowy montaż ścianki przesuwnej, sufitu podwieszanego, urządzeń multimedialnych i klimatyzatorów w Sali konferencyjnej rozbudowywanego segmentu C Sądu Okręgowego w Białymstoku, prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 61 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Dziennik Ustaw z 2015 r., poz. 2164 t.j.)

Termin wykonania:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30.06.2016 r.