Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

Nr postępowania: ZP-361-8/15/G

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urzadzeń wielofunkcyjnych.

Termin składania ofert:

  • 2015-12-17 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2015-12-17 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania o cenę - podstawa prawna art. 10 oraz art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy zrealizować w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.