Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-7/15/G

Przedmiot postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2015-11-23 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2015-11-23 godz. 10:15

Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.), na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku do następujących lokalizacji:

1) segmentu A przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

2) segmentu B przy ul. Suraskiej 3

obiektu Sądu Okręgowego w Białymstoku, usytuowanego na działce 1674

3) pomieszczeń biurowych RODK przy ul. Bema 11

obiektu usytuowanego na działkach 897/1 i 897/2.

Termin wykonania:

Zamówienie należy realizować po pozytywnym przeprowadzeniu procesu zmiany dostawcy i z dniem wygasnięcia dotychczasowej umowy dostawy energii elektrycznej, jednak nie wczesniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r. i będzie trwała do dnia 31 grudnia 2016 r.

Wynik postępowania