Wykonanie robót budowlanych

Nr postępowania: ZP-361-4/15/OI

Przedmiot postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych polegających na: montażu drzwi technicznych do kontroli instalacji sanitarnych i elektrycznych przebiegających w przestrzeni przy szybie windowym segmentu, przesunięciu ściany działowej w pomieszczeniu po byłej stacji transformatorowej celem montażu  2 okien w pomieszczeniu (ściana zewnętrzna) na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku

Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych polegających na:

  1. montażu drzwi technicznych do kontroli instalacji sanitarnych i elektrycznych przebiegających w przestrzeni przy szybie windowym segmentu A (4 szt. EI60),
  2. przesunięciu ściany działowej w pomieszczeniu po byłej stacji transformatorowej celem montażu  2 okien w pomieszczeniu (ściana zewnętrzna)

na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin wykonania:

Termin wykonania zamówienia:

  1. montażu drzwi technicznych do kontroli instalacji sanitarnych i elektrycznych przebiegających w przestrzeni przy szybie windowym segmentu A (4 szt. EI60) – do dnia 20.11.2015 r.,
  2. przesunięcia ściany działowej w pomieszczeniu po byłej stacji transformatorowej celem montażu 2 okien w pomieszczeniu – do dnia 12.08.2015 r.