Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-7/14/G

Przedmiot postępowania:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie art. 101 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych, w ramach Umowy ramowej Nr 1/ZP-UR/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. na: Dostawę energii elektrycznej do obiektów jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego - na podstawie umowy ramowej.

Termin składania ofert:

  • 2014-12-04 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2014-12-04 godz. 10:15

Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie ustawy Prawo Energetyczne, na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku do następujących lokalizacji:

  1. segmentu A przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
  2. segmentu B przy ul. Suraskiej
  3. pomieszczeń biurowych RODK przy ul. Bema 11.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy realizować po pozytywnym przeprowadzeniu procesu zmiany dostawcy i z dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy dostawy energii elektrycznej, jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2015 r. i będzie trwała do dnia 31 grudnia 2015 r.

Wynik postępowania