Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Sądu Okręgowego w Białymstoku

  • Drukuj

Nr postępowania: ZP-361-5/14/G

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2014-11-07 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2014-11-07 godz. 11:15

Opis postępowania:

  1. Niniejsze postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania o cenę - podstawa prawna art. 10 oraz art. 69-73 ustawy Prawo zamówqień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
  2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłiodowskiej-Curie 1.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy zrealizować w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.