Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-6/14/I

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2014-11-14 godz. 10:15

Termin otwarcia ofert:

  • 2014-11-14 godz. 10:30

Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, tj. dostawa:

  1. komputera stacjonarnego typ 1 wraz z monitorem - 2 szt.
  2. komputera stacjonarnego typ 2 - 50 szt.
  3. komputera przenośnego typ 1 - 3 szt.
  4. monitora typ 1 - 20 szt.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 22 grudnia 2014 r.