Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-4/14/OI

Przedmiot postępowania:

  • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2014-07-17 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2014-07-17 godz. 10:15

Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.

Termin wykonania:

Zamówienie będzie realizowane w terminie - począwszy od dnia podpisania umowy i trwał będzie nieprzerwanie do czasu zakończenia robót odbiorem końcowym i uzyskania zgody uprawnionego organu na użytkowanie obiektu, to jest do dnia 30.06.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wynik postępowania

Zawarcie umowy