Roboty budowlane obejmujące rozbudowę i przebudowę budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-3/14/OI

Przedmiot postępowania:

 • Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące rozbudowę i przebudowę budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.

Termin składania ofert:

 • 18-07-2014 godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

 • 18-07-2014 godz. 12:15

Opis postępowania:

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące rozbudowę i przebudowę budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, polegające na:
 • przebudowie poddasza nieużytkowego w budynku C
 • rozbudowie budynku C - sala konferencyjna i pomieszczenia biurowe
 • przebudowie budynku C (wraz z łącznikiem z budynkiem A)
 • przebudowie budynku A - szyb windowy wraz z montażem dźwigu
 • rozbudowie wejścia głównego budynku A
 • rozbudowie i przebudowie pomieszczeń dla osób zatrzymanych w budynku A
 • przebudowie budynku A - pomieszczenia po trafostacji i wydzieleniu pożarowym szczytowych klatek schodowych
 • przebudowie elementów zagospodarowania terenu
 • wykonaniu elewacji budybku A od podwórza.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia okreslony został w:
 • dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 do siwz
 • Specyfikacji technicznej wykonania przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 2 do siwz.

Termin wykonania:

 • Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r.