Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Nr postępowania: ZP-361-12/13/I

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Termin składania ofert:

  • 2013-12-06 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2013-12-06 godz. 10:15

Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania:

  1. Część 1 - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
  2. Część 2 - dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy zrealizować w terminie do 27 grudnia 2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wynik postępowania

Zawarcie umowy