Dostawa wraz z montażem klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

  • Drukuj

Nr postępowania: ZP-361-11/13/OI

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa wraz z montażem klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

Termin składania ofert:

  • 2013-12-04 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2013-12-04 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 7.
  2. W/w urzadzenie i instalacja winne zapewniać możliwość schłodzenia oraz zapewnienia świeżego powietrza w pomieszczeniu.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do siwz.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy zrealizować w terminie do 20 grudnia 2013 r.