Dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem systemu telewizji dozorowej

  • Drukuj

Nr postępowania: ZP-361-7/13/OI

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem systemu telewizji dozorowej.

Termin składania ofert:

  • 2013-10-15 godz. 10:00
  • 2013-10-18 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2013-10-15 godz. 10:15
  • 2013-10-18 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu telewizji dozorowej obiektu Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do siwz.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy zrealizować w terminie do 10 grudnia 2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wynik postępowania

Zawarcie umowy