Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

  • Drukuj

Nr postępowania: ZP-361-2/13/G

Przedmiot postępowania:

  • Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2013-02-04 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2013-02-04 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów (osób i mienia) Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 wraz z przyległym do nich terenem.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został Załącznikiem nr 1 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznikiem nr 9 do siwz - Wzór umowy.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy realizować w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 marca 2013 r.