Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

 • Drukuj

Nr postępowania: ZP-361-15/12/G

Przedmiot postępowania:

 • Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Termin składania ofert:

 • 2012-12-21 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2012-12-21 godz. 10:15

Opis postępowania:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do:
  • segmentu A budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
  • segmentu B budynku Sądu OKręgowego w Białymstoku przy ul. Suraskiej 3
  • pomieszczeń biurowych RODK Sądu OKręgowego w Białymstoku przy ul. Bema 11.
 2. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla niniejszego przedmiotu zamówienia:
  • 09300000-2 - energia elektryczna, słoneczna i jądrowa
  • 65310000-9 - przesył energii elektrycznej.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia).

Termin wykonania:

 • Zamówienie należy realizować w terminie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.