Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Sądu Okręgowego w Białymstoku

  • Drukuj

Nr postępowania: ZP-361-14/12/OF

Przedmiot postępowania:

  • Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2012-11-26 godz. 10:00
  • 2012-11-28 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2012-11-26 godz. 10:15
  • 2012-11-28 godz.10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Sądu Okręgowego w Białymstoku.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia okreslony został w Załączniku nr 1 do siwz.

Termin wykonania:

  • Zamówienie będzie realizowane w terminie 01.01.2013 r. - 31.12.2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ

Wynik postępowania

Zawarcie umowy