Dostawa, montaż i uruchomienie systemów klimatyzacji pomieszczeń sal rozpraw w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

  • Drukuj

Nr postępowania: ZP-361-12/12/OI

Przedmiot postępowania:

  • Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemów klimatyzacji pomieszczeń sal rozpraw usytuowanych na parterze (VII) oraz na I piętrze (nr XI, XII, XIV) w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2012-11-06 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2012-11-06 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemów klimatyzacji pomieszczeń sal rozpraw usytuowanych na parterze (nr VII) oraz na I piętrze (nr XI, XII, XIV) w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.
  2. W/w urządzenia winne zapewniać możliwość schłodzenia oraz zapewnienia świeżego powietrza w pomieszczeniu.
  3. Wykonawca przed realizacją zamówienia zobowiązany jest przedstawić do uzgodnienia z Zamawiającym proponowane przez niego rozwiązanie w formie dokumentacji projektowej, uwzględniającej założenia Zamawiającego dla systemu klimatyzacji, wentylacji, ich zasilania i sterowania.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został Specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do siwz.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy zrealizować w termine do dnia 10 grudnia 2012 r.