Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji sali konferencyjnej C 0 05 Sądu Rejonowego w Białymstoku.

  • Drukuj

Nr postępowania: ZP-361-11/12/OI

Przedmiot postępowania:

  • Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji sali konferencyjnej C 0 05 Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103.

Termin składania ofert:

  • 2012-10-29 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2012-10-29 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji sali konferencyjnej C 0 05 Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został Specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do siwz.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy zrealizowąc w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.