Dostawa sprzętu informatycznego

Nr postępowania: ZP-361-8/12/I

Przedmiot postępowania:

 • Dostawa sprzętu informatycznego.

Termin składania ofert:

 • 2012-11-08 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2012-11-08 godz. 10:15

Opis postępowania:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Białymstoku:
  • stacja robocza SO - 4 szt.
  • stacja robocza PPO - 2 szt.
  • stacja robocza KRS i NKW - 52 szt.
  • stacja robocza SO - 35 szt.
  • komputer przenośny - 22 szt.
  • przełączniki sieci LAN LAN - 3 szt.
  • monitor LCD - 4 szt.
  • skaner - 1 szt.
  • urządzenie wielofunkcyjne - 2 szt.
  • drukarka laserowa z podajnikiem kopert - 2 szt.
  • oprogramowanie - 3 szt.
  • drukarka - 10 szt.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz jego wyposażeniem określony został w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do siwz.

Termin wykonania:

 • Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 21 grudnia 2012 r.