Dostawa sprzętu komputerowego

Nr postępowania: ZP-361-5/12/I

Przedmiot postępowania:

 • Dostawa sprzętu komputerowego.

Termin składania ofert:

 • 2012-10-10 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2012-10-10 godz. 10:15

Opis postępowania:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1:
  • Macierz dyskowa - 1 szt,
  • Macierz dyskowa zabezpieczająca nagrywania - 1 szt.,
  • Zestaw serwerów:
   • Serwer aplikacji SA.1 -1 szt.,
   • Serwer baz danych SD.1 - 1 szt.,
  • Serwer - 1 szt.,
  • Napęd taśmowy LTO5 - 1 szt.,
  • Taśmy LTO5 - 30 szt.
 2. Nazwa i kod okreslony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla niniejszego przedmiotu zamówienia:
  • 48.82.00.00-2 - Serwery
  • 30.23.45.00-3 - Pamięć do przechowywania danych 
  • 30.23.70.00-9 - Części , akcesoria i wyroby do komputerów.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz jego wyposażeniem, określony został w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do siwz.

Termin wykonania:

 • Zamówienie należy zrealizować w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.