Dostawa artykułów biurowych

  • Drukuj

Nr postępowania: ZP-361-4/12/G

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa artykułów biurowych.

Termin składania ofert:

  • 2012-06-14 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2012-06-14 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych do siedziby Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin wykonania:

  • od dnia podpisania umowy do dnia 30 marca 2012 r.

Tryb postępowania:

  • Zapytanie o cenę