Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

 • Drukuj

Nr postępowania: ZP 213-16/11/G

Przedmiot postępowania:

 • Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Termin składania ofert:

 • 2011-11-30 godz. 10:00 2011-12-02 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2011-11-30 godz. 10:15 2011-12-02 godz. 10:15

Opis postępowania:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do:
  • segmentu A budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
  • segmentu B budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. Suraskiej 3
  • pomieszczeń biurowych RODK Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. Bema 11.
 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do siwz (Opis przedmiotu zamówienia).

Termin wykonania:

 • 12 miesięcy (nie wcześniej niż od 1 stycznia 2012 r.)