Dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem systemów wideokonferencyjnych

Nr postępowania: ZP213-14/11/OI

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem systemów wideokonferencyjnych

Termin składania ofert:

  • 2011-11-22 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2011-11-22 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem systemów wideokonferencyjnych: dla Sądu Rejonowego w Białymstoku - 1 zestaw stacjonarny, dla Sądu Rejonowego w Sokółce - 1 zestaw przenośny.
  2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji technicznej, stanowiacej Załącznik nr 1 do siwz.

Termin wykonania:

  • do dnia 29 grudnia 2011 r.