Dostawa wraz z montażem automatów drzwiowych

Nr postępowania: ZP 213-13/11/OI

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa wraz z montażem automatów drzwiowych

Termin składania ofert:

  • 2011-11-18 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2011-11-18 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z montażem automatów drzwiowych w drzwiach wejściowych do budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 w ilości 6 sztuk.

  2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do siwz.

Termin wykonania:

  • do dnia 20 grudnia 2011 r.