Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów

 • Drukuj

Nr postępowania: ZP-213-9.11.OI

Przedmiot postępowania:

 • Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów

Termin składania ofert:

 • 2011-09-28 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2011-09-28 godz. 10:15

Opis postępowania:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach segmentu A budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1:
  1.1 jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej min. Q=4,9 kW – 3 szt.,
  1.2 jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej min. Q=13,9 kW – 1 szt.,
  1.3 jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej min. Q=7,1 kW – 5 szt.,
  1.4 jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej min. Q=27,6 kW – 1 szt.
 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do siwz.

Termin wykonania:

 • do dnia 30 listopada 2011 r.