Roboty remontowe korytarzy i pomieszczeń II piętra segmentu A budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-213-8.11.OI

Przedmiot postępowania:

 • Roboty remontowe korytarzy i pomieszczeń II piętra segmentu A budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

 • 2011-09-29 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2011-09-29 godz. 10:15

Opis postępowania:

 1. Przedmiotem zamówienia są: Roboty remontowe korytarzy i pomieszczeń II piętra segmentu A budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, w tym roboty remontowe:
  1.1 korytarza „sędziowskiego”,
  1.2 korytarza „wydziałowego”,
  1.3 pomieszczeń przy korytarzu „sędziowskim”.
 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 1 do siwz oraz Specyfikacją wykonania robót, stanowiącą Załącznik nr 2 do siwz.

Termin wykonania:

 • do dnia 20 grudnia 2011 r.