Remont pomieszczenia socjalnego w piwnicy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-213-6.11.OI

Przedmiot postępowania:

  • Remont pomieszczenia socjalnego w piwnicy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2011-09-01 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2011-09-01 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczenia socjalnego w piwnicy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.
  2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 1 do siwz oraz Specyfikacją wykonania robót, stanowiącą Załącznik nr 2 do siwz.

Termin wykonania:

  • max 50 dni od daty podpisania umowy