Dostawa akcesoriów sieciowych i komputerowych

 • Drukuj

Nr postępowania: ZP-213-5.11.I

Przedmiot postępowania:

 • Dostawa akcesoriów sieciowych i komputerowych.

Termin składania ofert:

 • 2011-07-26 godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2011-07-26 godz. 09:15

Opis postępowania:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa następujących akcesoriów sieciowych i komputerowych:
  • 1.1 karta liniowa do przełącznika CISO 6506 – 1 szt.,
  • 1.2 przełącznik dostępowy sieci LAN – 2 szt.,
  • 1.3 moduł pamięci do komputerów stacjonarnych – 46 szt.,
  • 1.4 czytnik kart inteligentnych USB – 40 szt.,
  • 1.5 czytnik kart inteligentnych PC Card type II – 1 szt.,
  • 1.6 wysięgnik do mocowania kabli – 1 szt.
 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do siwz.

Termin wykonania:

 • 14 dni od daty podpisania umowy.