Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Dostawa akcesoriów sieciowych i komputerowych

Nr postępowania: ZP-213-5.11.I

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa akcesoriów sieciowych i komputerowych.

Termin składania ofert:

  • 2011-07-26 godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2011-07-26 godz. 09:15

Czytaj więcej...