Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Roboty remontowe korytarzy i pomieszczeń II piętra segmentu A budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-213-8.11.OI

Przedmiot postępowania:

  • Roboty remontowe korytarzy i pomieszczeń II piętra segmentu A budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2011-09-29 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2011-09-29 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Dostawa i montaż klimatyzatorów

Nr postępowania: ZP-213-7.11.OI

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa i montaż klimatyzatorów

Termin składania ofert:

  • 2011-09-09 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2011-09-09 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Remont pomieszczenia socjalnego w piwnicy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-213-6.11.OI

Przedmiot postępowania:

  • Remont pomieszczenia socjalnego w piwnicy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2011-09-01 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2011-09-01 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Więcej zamówień publicznych...

  1. Dostawa akcesoriów sieciowych i komputerowych