Petycje jednostkowe

  • Drukuj

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Lp. Data złożenia Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Stan aktualny
1 8 lipca 2016 r. - Dotyczy informacji o parametrach drukarek zakupionych w postępowaniu ZP-10/2015 prowadzonym przez Sąd Apelacyjny w Krakowie Centrum Zakupow dla Sądownictwa
ODWZOROWANIE CYFROWE
21 lipca 2016r. Odpowiedź na petycję - nie uwzględniono