Kurator Okręgowy

Kurator Okręgowy – Andrzej Rzepniewski

Telefon: 85 7459 215
Telefon sekretariat: 85 7459 369
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pokój: 114

Przyjmuje interesantów we wtorki od 9:00 do 10:00.

Zastępca Kuratora Okręgowego – Elżbieta Chomczyk

Telefon: 85 7459 364
Pokój: 115

Kurator Okręgowy reprezentuje kuratorów sądowych przed Prezesem Sądu i organami kolegialnymi Sądu oraz odpowiada przed Prezesem Sądu za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu;

Do zakresu Jego zadań należy w szczególności:

  1. wykonywanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu;
  2. reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz;
  3. kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji;
  4. nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi;
  5. organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu;
  6. nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej;
  7. rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych;
  8. kontrola akt spraw prowadzonych przez kuratorów.