Nieodpłatna pomoc prawna

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255 ze zm.).

Czytaj więcej...

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (KPPPwR) przewiduje w działaniu 4.2.4 utworzenie i aktualizację bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa oraz umieszczenie ich na stronach internetowych instytucji wojewódzkich i okręgowych, a także nawiązanie współpracy pomiędzy takimi osobami w celu wypracowania wspólnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Czytaj więcej...

Odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym

Wobec zmian legislacyjnych obowiązujących od dnia 15.04.2016 r. warunki i tryb orzekania o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego reguluje Rozdział VIIA Kodeksu Karnego Wykonawczego z dnia 6 czerwca 1997 r. ( Dz. U. Nr 90, poz. 557 z pózn.zm.).

Czytaj więcej...

Bezpłatne porady prawne udzielane na terenie Białegostoku

Państwowa Inspekcja Pracy

Białystok, ul. Fabryczna 2, pokój 102A (I piętro)
tel.: 85 742 11 46

poniedziałek w godz.: 8:00 - 17:00
od wtorku do piątku w godz.: 8:00 - 15:15

Porad z zakresu prawa pracy udzielają prawnicy
WWW: http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/porady_wszystkie

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Białystok, ul. Borsucza 2
tel.: 85 740 39 95

wtorek, środa w godz.: 9:00 – 15:00
czwartek w godz.: 9:00 – 14:30

Porad w zakresie prawa konsumenckiego dla mieszkańców powiatu białostockiego udziela prawnik.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Infolinia konsumencka: 800 007 707 (w godz. 9:00 – 17:00)
WWW: http://www.uokik.gov.pl/

Czytaj więcej...

Pomoc poszkodowanym przemocą w rodzinie

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie są jednostkami, których celem jest udzielanie stosownej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, w tym zapewnienia im bezpiecznego schronienia w ośrodku.

Czytaj więcej...