Wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie VII K 962/12 oskarżonego Tomasza D.

  • Drukuj

odnośnie zarzutów polegających na nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych oraz znieważania Czeczenów 

Sąd Rejonowy w Białymstoku w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodnicząca  SSR Alina Krejza - Aleksiejuk

Protokolant Łukasz Teśluk

w obecności Prokuratora Katarzyny Pietrzyckiej

po rozpoznaniu w dniach 11.12.2012, 22.01,16.04.,11.06.,15.07.2013 roku sprawy Tomasza D.,

oskarżonego o to, że:

  • w dniu w okresie od 05.10.2009 roku do dnia 31.05.2011 roku, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, publicznie na portalu internetowym 4lomza, jako użytkownik posługujący się nickiem Protagoras, poprzez obraźliwe komentarze nawoływał do nienawiści wobec osób narodowości czeczeńskiej, na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych oraz znieważył grupę narodowości czeczeńskiej z powodu jej przynależności narodowej, w ten sposób że :
  • w dniu 05.10.2009 roku, na portalu internetowym 4lomza, w odpowiedzi na tekst „o czeczenach historie prawdziwe” zamieścił obraźliwe treści dotyczące narodowości czeczeńskiej poprzez przypisanie im agresywnego zachowania wobec innych narodowości w dniu 06.10.2009 roku, na portalu internetowym 4lomza, w odpowiedzi na tekst „o czeczenach historie prawdziwe” zamieścił obraźliwe treści dotyczące narodowości czeczeńskiej poprzez przypisanie im zachowań przestępczych i agresywnego zachowania wobec innych narodowości
  • w dniu 06.11.2009 roku, na portalu internetowym 4lomza, w odpowiedzi na tekst „czy czeczenów nie obowiązują prawa ruchu drogowego” zamieścił obraźliwe treści dotyczące narodowości czeczeńskiej poprzez nazywanie ich w sposób obraźliwy i przypisanie im agresywnych zachowań wobec innych narodowości
  • w dniu 30.06.2010 roku, na portalu internetowym 4lomza, w odpowiedzi na temat „Kto był w kinie na filmie Żywot Czeczena” zamieścił komentarz dotyczący w/w filmu - nawołującego w swojej treści do nienawiści na tle różnic narodowościowych, wskazując na zagrożenie ze strony osób narodowości czeczeńskiej
  • w dniu 07.07.2010 roku, na portalu internetowym 4lomza dwukrotnie, w odpowiedzi na temat „Kto był w kinie na filmie Żywot Czeczena” zamieścił komentarz, który w swojej treści nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych poprzez przypisanie osobom narodowości czeczeńskiej działań przestępczych, agresywnych, wskazując na zagrożenie z ich strony oraz używając wobec nich określeń obraźliwych
  • w dniu 30.05.2011 roku, na portalu internetowym 4lomza, w odpowiedzi na tekst „prawdziwe oblicze naszych miłych brodaczy” zamieścił komentarz dotyczący tekstu „ jednonogi-terrorysta-robił-bombę-wybuchła-w-łazience”, który w swojej treści nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych
  • w dniu 31.05.2011 roku, na portalu internetowym 4lomza, w odpowiedzi na tekst „prawdziwe oblicze naszych miłych brodaczy” zamieścił komentarz który w swojej treści nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych i wskazuje na zagrożenie ze strony osób narodowości czeczeńskiej oraz pomawia ich o działanie przestępcze
  • w dniu 31.05.2011 roku, na portalu internetowym 4 lomza, w odpowiedzi na tekst „prawdziwe oblicze naszych miłych brodaczy” zamieścił komentarz, który w swojej treści zawiera obraźliwe określenia dotyczące osób narodowości czeczeńskiej i przypisuje im zachowania przestępcze i agresywne wobec innych narodowości

tj. o czyn z art. 256 § 1 kk w zb. z art. 257 kk w zw. z art. 12 kk

I. Oskarżonego Tomasza D. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu.

II. Koszty postępowania ponosi Skarb Państwa. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że powyższy wyrok jest nieprawomocny. W sprawie wypłynęły 2 wnioski o sporządzenie pisemnych motywów wyroku – ze strony prokuratora oraz oskarżonego Tomasza D.

Po sporządzeniu uzasadnienia i doręczeniu stronom, prokurator będzie mógł w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem wnieść apelację od wyroku do Sądu Okręgowego w Białymstoku.