Informacje dla kandydatów na mediatorów

Mediatorów wpisuje i skreśla Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Dokumentację w przedmiocie wpisania na listę mediatorów składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Białymstoku - pokój A119 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Prezes Sądu Okręgowego
w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok

Osoba do kontaktu: Izabela Orciuch - starszy inspektor, tel. 85 7459 255adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku, gdy składane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.

Czytaj więcej...

Dyżury mediatorów

Bezpłatne konsultacje dla osób zainteresowanych rozwiązywaniem sporów drogą mediacji są prowadzone w „Pokoju Mediatorów” (pomieszczenie na I piętrze nr pokoju A–108, nr telefonu 85 7459342) w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Dyżury mediatorów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 - według załączonego grafiku.

Czytaj więcej...

Przyjazny pokój przesłuchań – Niebieski pokój

Przyjazny pokój przesłuchań to miejsce, w którym dziecko lub pokrzywdzony występujący w roli świadka będą czuć się bezpiecznie. Jest to miejsce przyjazne, nastawione na potrzeby przesłuchiwanego, takie które zminimalizuje stres związany z rolą świadka bądź uczestnika rozprawy sądowej i ułatwi uzyskanie od osoby przesłuchiwanej wiarygodnego materiału dowodowego podczas przesłuchania.

Czytaj więcej...

Sprawozdania statystyczne

W wykonaniu dyspozycji zawartej w Dziale II - Organizacja sądów, Rozdział 2 - Urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne sądu, § 11. 1., pkt 9) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2015 r., Poz. 2316) zamieszczamy do pobrania sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Okręgowego w Białymstoku sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Rok 2018

I półrocze 2018 roku

Rok 2017

I półrocze 2017 roku

Rok 2016

I półrocze 2016 roku

Rok 2015

I półrocze 2015 roku