Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

  • Drukuj

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-10/19 (1 etat). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 19 kwietnia 2019 r. (piątek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

W dniu 9 maja 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-10/19 przeprowadziła pierwszy etap konkursu (wstępną weryfikację zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (testu i pracy pisemnej).

Termin drugiego etapu konkursu został ustalony na dzień 31 maja 2019 r. (piątek). Początek godz. 12.00.

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C107-C-110 - I piętro, część C budynku Sądu).

Kandydaci przystępujący do drugiego etapu konkursu proszeni są o posiadanie dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu).

Zawiadomienie zawierające listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu informację o terminie i miejscu tego etapu załączone zostało poniżej.

W dniu 31 maja 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-10/19 przeprowadziła drugi etap konkursu (test i pracę pisemną) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej).

Termin trzeciego etapu konkursu został ustalony na dzień 6 czerwca 2019 r. (czwartek). Początek godz. 13.00.
Miejsce: siedziba Sadu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, sala konferencyjna Nr C101 (I piętro, część C budynku Sądu). 

Lista osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu oraz wyniki drugiego etapu (w formie zakodowanej) zamieszczone zostały poniżej.

W dniu 6 czerwca 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-10/19 przeprowadziła trzeci etap konkursu (rozmowę kwalifikacyjną) i przedstawiła wyniki konkursu Prezesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 7 czerwca 2019 r. poinformowała o wynikach konkursu (informacja w załączeniu).