Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii OZSS (na zastępstwo)

W dniu 2 października 2017 r. Pan Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosił konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (na zastępstwo) – Nr K-1012-20/17 (1 etat).

Termin składania dokumentów został określony na dzień 26 października 2017 r. (czwartek).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (na zastępstwo) nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak zgłoszeń kandydatów.